Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018

Ngày 18 tháng 01 năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018

Thực hiện Quy định đối thoại định kỳ và tổ chức hội nghị người lao động, vừa qua ngày 18 tháng 01 năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018.

Ảnh: Các đại biểu về dự hội nghị

         Tới dự có ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

         Hội nghị đã tổ chức theo hình thức Hội nghị toàn thể người lao động và được thực hiện đúng trình tự của Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Tổng Lên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị Người lao động.

         Ông Nguyễn Thanh Hải   - Phó Tổng Giám đốc đầu tư, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các nội dung cơ bản như: Các nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch, sản lượng điện vượt 113%; tổng doanh thu vượt 132%; lợi nhuận sau thuế vượt 157%; 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo cũng đã được quan tâm thực hiện tốt đem lại nhiều tình cảm, niềm tin với chính quyền và nhân dân địa phương.

         Bên cạnh đó Báo cáo cũng nêu rõ các nhiệm vụ trong năm 2019, đặc biệt là các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính cần phải đạt được trong năm 2019 như: Sản lượng điện phấn đấu đạt 368 triệu kW.h; tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất nhỏ hơn hoặc bằng 1,34%; tổng doanh thu đạt 323,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 136,7 tỷ đồng….

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó TGĐ, đọc báo cáo trước Hội nghị

         Tiếp đó ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn, đại diện người lao động đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động của các đơn vị; báo cáo tổng hợp các đề xuất và kiến nghị của người lao động đồng thời trình bày Báo cáo Tổng kết Công đoàn năm 2018.

Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn báo cáo trước Hội nghị.

         Đại diện phòng Tài chính kế toán đã trình bày các báo cáo quản lý và sự dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng.

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và nhiều ý kiến của người lao động.

Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Hội nghị

Các ý kiến của người lao động được nêu ra để bàn luận tập trung chủ yếu về nâng cao năng suất lao động, trang bị Bảo hộ lao động, cải tạo môi trường làm việc, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động….

Ảnh: Ông Quách Quang Tuấn- Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Thị trường Điện, tham gia ý kiến trước Hội nghị.

Ảnh: Ông Nguyễn Duy Hiếu – Công nhân sửa chữa Cơ khí, tham gia ý kiến trước Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc, đại diện đoàn chủ tịch hội nghị đã tiếp thu các ý kiến, đồng thời giải đáp các kiến nghị của người lao động, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết các kiến nghị trong năm 2019.   

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyền – TGĐ tiếp thu các ý kiến và giải đáp các kiến nghị của người lao động.

         Tại hội nghị cũng đã tuyên dương những tập thể, cá nhân đật các danh hiệu thi đua năm 2018 và phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

                              

Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT trao tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT cho các tập thể đạt danh hiệu xuất sắc năm 2018

   Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Nguyễn Văn Quyền trao tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT cho các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2018

Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, phát động thi đua năm 2019

  • 22/01/2019 03:16
  • Phùng Đình Ái