THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Tư vấn quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà. Theo đó thời điểm đóng thầu là 14h 30 phút ngày 31/7/2017.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu trên. Cụ thể như sau:

  • Gia hạn thời điểm đóng thầu đến: 14h30 phút ngày 10/8/2017.
  • Thời điểm mở thầu công khai: 14h 45 phút ngày 10/8/2017, tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
  • Hiệu lực của HSDT: ≥ 120 ngày kể từ ngày 31/7/2017 hoặc ≥ 110 ngày kể từ ngày 10/8/2017.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 31/07/2017 05:06
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà