Tổ hợp, lắp đặt Buồng phân phối 3 tổ máy – Dự án thủy điện Thác Bà 2

  • 19/06/2024

Hoàn thành tổ hợp, lắp đặt Buồng phân phối 3 tổ máy – Dự án thủy điện Thác Bà 2

Chi tiết...Tổ hợp, lắp đặt, thử nghiệm đưa vào vận hành Cẩu gian máy – Dự án thủy điện Thác Bà 2

  • 19/12/2023

Hoàn thành Tổ hợp, lắp đặt, thử nghiệm đưa vào vận hành Cẩu gian máy – Dự án thủy điện Thác Bà 2

Chi tiết...


Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Công ty cổ phần thủy điện Thác thực hiện công tác chuẩn bị và lắp đặt các chi tiết đặt sẫn côn xả tại dự án nhà máy thủy điện Thác Bà 2

  • 13/12/2023

Dự án thủy điện Thác Bà 2 được khởi công xây dựng bắt đầu từ Quý IV năm 2022, dự kiến phát điện tổ máy vào Quý I năm 2025, công suất lắp đặt 18,9 MW

Chi tiết...


Tổ hợp hệ thống DCS Thủy điện Mường Hum tại xưởng và triển khai lắp đặt tại công trình

  • 06/12/2023

Tổ hợp hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ (DCS) Thủy điện Mường Hum tại xưởng và triển khai lắp đặt tại công trình

Chi tiết...


TBC ký kết hợp đồng gói thầu TBC2 – 12 thuộc dự án NMTĐ Thác Bà 2

  • 11/10/2023

Ngày 03 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC), TBC đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 (TBC2) tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng của gói thầu TBC2-12

Chi tiết...


TBC ký kết hợp đồng lắp đặt, thí nghiệm thiết bị cơ – điện đồng bộ NMTĐ Thác Bà 2

  • 02/07/2023

TBC ký kết hợp đồng lắp đặt, thí nghiệm thiết bị cơ – điện đồng bộ NMTĐ Thác Bà 2

Chi tiết...


Đào tạo và hướng dẫn vận hành nhân lực QLVH nhà máy thủy điện Huổi Chan 1 – Điện Biên

  • 07/04/2023

Hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành nhà máy thủy điện Huổi Chan 1 – Điện Biên

Chi tiết...


Đại tu Tuabin kaplan thủy điện Sông Miện 6

  • 14/12/2022

Hoàn thành công tác đại tu, xử lý rò dầu tua bin tổ máy H1 nhà máy thuỷ điện Sông Miện 6

Chi tiết...


Đào tạo và hướng dẫn vận hành nhân lực QLVH nhà máy thủy điện Mường Luân 1 – Điện Biên

  • 01/12/2022

Hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành nhà máy thủy điện Mường Luân 1 – Điện Biên.

Chi tiết...


Số lượt truy cập 10.546.219

Đang trực tuyến 52