Giới thiệu về công ty

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

- Tên giao dịch quốc tế: Thac Ba Hydropower Joint-Stock Company

- Tên viết tắt: TBHPC

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: (84-216) 3884 116               Fax: (84-216) 3884 167

- Vốn điều lệ : 635.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: TBC

  Danh sách Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Quyền           - Chủ tịch;

2. Ông Hồ Văn Trung                     - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Văn Da                     - Thành viên;

4. Ông Lê Tuấn Hải                        - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Quyền            - Thành viên;


 Danh sách Ban giám đốc điều hành:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền                 - Tổng Giám đốc;

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường              - Phó Tổng Giám đốc.

3. Ông Nguyễn Thanh Hải                   - Phó Tổng Giám đốc.

4. Ông Bùi Hoàng                                - Phó Tổng Giám đốc


 Danh sách Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương              - Trưởng ban;

2. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh                  - Thành viên;

3. Bà Lai Lệ Hương                                    - Thành viên.

 

  • 06/04/2017 04:10
Số lượt truy cập 10.546.089

Đang trực tuyến 54