Hoàn thành trung tu tổ máy số 1

  • 02/04/2021

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã hoàn thành công tác trung tu tổ máy số 1 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chi tiết...


Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẵn sàng công tác chuyển đổi chu kỳ điều độ và chu kỳ giao dịch sang 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện

  • 19/08/2020

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẵn sàng công tác chuyển đổi chu kỳ điều độ và chu kỳ giao dịch sang 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện áp dụng từ ngày 01/09/2020.

Chi tiết...TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT Xử lý thành công sự cố turbin tổ máy số 1 & 2 – Nhà máy thủy điện Sông Miện – Hà Giang

  • 15/06/2012

.........Việc đáp ứng kịp thời yêu cầu của đơn vị bạn đã được lãnh đạo Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn đánh giá cao và xác định Công ty CP thủy điện Thác Bà là đối tác tin cậy để tiếp tục thực...

Chi tiết...


ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

  • 27/04/2012

...Với kinh nghiệm 40 năm quản lý, vận hành và sửa chữa nhà máy thủy điện, là đơn vị có uy tín kể cả trong lĩnh vực đào tạo...

Chi tiết...


Công tác đào tạo và quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Thái An sau một năm thực hiện hợp đồng

  • 09/09/2011

Đào tạo nhân viên quản lý vận hành, soạn thảo hệ thống Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị, cung cấp chuyên gia vận hành cho Nhà máy thuỷ điện Thái An. Sau một năm thực hiện đã...

Chi tiết...