Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà được nhận nhận Giấy khen của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế về việc “Đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022”

  • 02/11/2023

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà được nhận nhận Giấy khen của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế về việc “Đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022”

Chi tiết...


Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà vinh dự là một trong 138 doanh nghiệp tiêu biểu được biểu dương về những đóng góp hết sức tích cực cho nguồn thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2020-2022

  • 23/10/2023

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà vinh dự là một trong 138 doanh nghiệp tiêu biểu được biểu dương về những đóng góp hết sức tích cực cho nguồn thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2020-2022

Chi tiết...


Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà nằm trong 138 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu của cả nước

  • 20/10/2023

Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà (Yên Bái) nằm trong 138 doanh nghiệp, người nộp thuế được Tổng cục Thuế biểu dương, trong 3 năm đã nộp 326 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước

Chi tiết...


Thể thao là sức khỏe – Đoàn kết là sức mạnh – Kết nối để thành công

  • 29/08/2023

Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức giải thể thao TBC mở rộng

Chi tiết...


Đoàn viên, NLĐ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà giành giải cao trong Cuộc thi “Tiết kiệm điện – Sáng tạo Cool”

  • 24/08/2023

“Hãy cho tôi nghỉ khi bạn không có nhu cầu” – Thông điệp tham gia cuộc thi “Tiết kiệm điện – Sáng tạo Cool”

Chi tiết...


Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà vận hành hồ chứa đảm bảo sản xuất điện mùa mưa bão

  • 16/08/2023

…Lập kế hoạch, phương thức vận hành nhà máy đảm bảo tuân thủ các quy định, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Đảm bảo đủ lưu lượng cho thời kỳ xả nước gia tăng, đổ ải vụ Đông Xuân cho vùng đồng bằng Bắc bộ, duy trì dòng chảy theo quy định đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt...

Chi tiết...


Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà triển khai kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ và kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2023

  • 18/07/2023

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà triển khai kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ và kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2023

Chi tiết...


Chuyển đối số tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) trong lĩnh vực dự báo thủy văn và quản lý an toàn đập

  • 31/05/2023

….Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo Công ty tiến tới xây dựng mô hình nhà máy thủy điện thông minh. Trong những năm vừa qua Công ty đã ứng dụng nhiều các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số vào công tác dự báo thủy văn và đảm bảo an toàn đập hồ thủy điện Thác Bà.

Chi tiết...


Đoàn viên Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tích cực tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

  • 25/05/2023

Đoàn viên Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hưởng ứng chương trình “Yên Bình ngàn trái tim hồng”

Chi tiết...