Thành tích đạt được

 THÀNH TÍCH:

1. Huân chương Kháng chiến Hạng 2 năm 1973
2. Huân chương lao động Hạng 3 năm 1976
3. Huân chương lao động Hạng 2 năm 1979
4. Huân chương lao động Hạng 1 năm 1983
5. Huân chương lao động Hạng 2 năm 1995
6. 02 Huân chương lao động Hạng 3 (01 Phân xưởng Vận hành, 01 cá nhân) năm 1996
7. Huân chương chiến công ( Lực lượng tự vệ Nhà máy ) năm 1996
8. Danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND năm 1999
9. Huân chương lao động Hạng 3 năm 2003 (Phân xưởng Sửa chữa)
10. 02 Huân chương lao động Hạng 3 năm 2011 (02 cá nhân)
11. Huân chương Độc lập Hạng 3 năm 2011

12. Huân chương lao động hạng Nhì năm 2016

SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG QUA CÁC NĂM:

Tổng sản lượng: (Từ năm 1971 đến năm 2017): 17,32 tỷ kW

  • 06/01/2011 04:13
Số lượt truy cập 10.331.496

Đang trực tuyến 48