Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 324,000

  Sản lượng
  ngày 25/6
  (kWh)

 • 36,316,400

  Sản lượng
  tháng 6
  (kWh)

 • 86,207,400

  Sản lượng
  quý III
  (kWh)

 • 193,867,800

  Sản lượng
  năm 2022
  (kWh)

 • 52.8

  Mực nước hồ
  ngày 26/06 01:00
  (m)

 • 145

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 26/06 01:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 7.321.356

Đang trực tuyến 20

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon