Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2024

 • 188,900

  Sản lượng
  ngày 4/3
  (kWh)

 • 850,800

  Sản lượng
  tháng 3
  (kWh)

 • 64,587,600

  Sản lượng
  quý I
  (kWh)

 • 64,587,600

  Sản lượng
  năm 2024
  (kWh)

 • 53.39

  Mực nước hồ
  ngày 05/03 06:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 05/03 06:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 9.867.977

Đang trực tuyến 33

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon