Cơ cấu tổ chức của TTDVKT

TTDVKT có đội ngũ CBCNV đủ năng lực và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý vận hành, sửa chữa nhà máy thủy điện và trạm biến áp.

  • TTDVKT có tổng số 65 số cán bộ, công nhân viên, trong đó:
  • Số cán bộ công nhân viên có trình độ đại học và trên đại học: Hơn 20 người.
  • Số công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực xây lắp, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, cơ khí, thuỷ công, xây dựng có bậc từ bậc 5/7 trở lên là: 41 người.
  • Số còn lại là lái xe ô tô, lái tầu thuỷ, máy xúc, máy lu, máy nâng…

  • 25/01/2011 10:15
Số lượt truy cập 10.093.798

Đang trực tuyến 34