Hoàn thành hệ thống phát thanh cảnh báo hạ du

Từ ngày 26/9 đến ngày 10/10/2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống phát thanh cảnh báo hạ du.

Nhằm tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn cho hạ du nhà máy trong mùa lũ và mùa cạn khi vận hành xả lũ hoặc khi vận hành phát điện các tổ máy làm thay đổi dòng chảy về hạ du. Đặc biệt là phòng tránh, ngăn chặn tai nạn đuối nước đối với người dân sinh sống, sản xuất tại vùng hạ du. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra thực tế, thống nhất lựa chọn các vị trí đông dân cư hai bên bờ sông, có cao độ thấp, các bến đò ngang để lập phương án lắp đặt các trạm phát thanh cảnh báo hạ du.

Số lượng trạm phát thanh cảnh báo: 07 trạm, trong đó:

         + Các xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: 03 trạm;

         + Các xã huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ: 04 trạm

Hệ thống phát thanh cảnh báo có các tính năng như sau:

-        Nhận tin nhắn SMS rồi phát ra bản tin đã ghi sẵn trong thẻ nhớ, rồi phát ra loa công suất lớn;

-        Thiết bị nhận tin nhắn SMS và phát ra file tương ứng với tin nhắn đó, có thể phát 1 file hoặc nhiều file lần lượt;

-        Khi thực hiện xong công việc phát thanh thì thiết bị sẽ có tin nhắn thông báo hoàn thành công việc;

-        Toàn bộ có thể kiểm soát quá trình phát thanh từ xa. Các trạm phát thanh này sẽ được đặt ở các khu dân cư có khả năng ảnh hưởng ở hạ du và việc vận hành chỉ đơn giản bằng điện thoại di động;

-        Hẹn giờ phát cảnh báo, cảnh báo lặp lại sau thời gian cài đặt trước;

-        Quản lý bảo mật tin nhắn bằng password, chỉ cho phép những số được cài đặt có quyền điều khiển phát thanh;

-        Có hệ thống điện dự phòng UPS cho phép hoạt động 24h mất điện, tự động gửi tin nhắn khi mất điện hoặc có điện lại;

-        Hệ thống sử dụng Amply và các loa công suất lớn, Amply được bật tắt nguồn tự động khi có lệnh điều khiển và khi thực hiện xong việc phát thanh.

Sơ đồ hệ thống phát thanh cảnh báo từ xa:

 

 Sau đó mua thiết bị và tiến hành lắp đặt hoàn thiện đưa vào vận hành từ ngày 12/10/2017.

Ảnh: Trạm phát thanh cảnh báo đặt tại UBND xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Đến nay, qua hơn 1 tháng làm việc, hệ thống vẫn hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi nhà máy vận hành phát điện và xả lũ.

  • 27/11/2017 02:47
  • Vũ Quang