Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 286,700

  Sản lượng
  ngày 24/5
  (kWh)

 • 15,483,500

  Sản lượng
  tháng 5
  (kWh)

 • 45,680,400

  Sản lượng
  quý II
  (kWh)

 • 153,340,800

  Sản lượng
  năm 2022
  (kWh)

 • 50.73

  Mực nước hồ
  ngày 25/05 07:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 25/05 07:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 7.159.677

Đang trực tuyến 7

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon