Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ giữa Ban chỉ huy PCTT của Công ty với Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Bình và huyện Đoan Hùng.

Ngày 23/5/2019, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Yên Bình và huyện Đoan Hùng tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 639/QCPH-TĐTB-YB ngày 11/5/2017 giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà và Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Yên Bình; Quy chế phối hợp số 640/QCPH-TĐTB-ĐH ngày 11/5/2017 giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà và Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đoan Hùng trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục triển khai các nội dung của Quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ các năm tiếp theo. Ngày 23/5/2019, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm (5/2017 – 5/ 2019) thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà và Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đoan Hùng và huyện Yên Bình trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Lãnh đạo của huyện Yên Bình và huyện Đoan Hùng cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT & TKCN hai huyện

Sau khi nghe báo cáo kết quả trong 2 năm thực hiện, Lãnh đạo huyện Yên Bình va huyện Đoan Hùng đều ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp, coi đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Phát huy kết quả đạt được, các đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản nhân dân hạ du.

Ảnh Ông: Nguyễn Lê Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ảnh Ông: Nguyễn Anh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Thay mặt Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện và phối hợp của chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian vừa qua và mong nhận được nhiều hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Đồng thời cũng nhấn mạnh mục đích của hội nghị là nhằm đánh giá kết quả thực hiện và rút ra những kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong việc vận hành công trình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ảnh Ông: Nguyễn Văn Quyền – TGĐ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị còn trao đổi, thảo luận lắng nghe ý kiến xây dựng của các đại biểu để đánh giá thực tiễn kết quả thực hiện Quy chế và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác phối hợp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa, đập trong thời gian tiếp theo.

  • 31/05/2019 02:36
  • Vũ Quang