Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư sửa chữa hệ thống điều khiển Cầu trục gian máy

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa hệ thống điều khiển Cầu trục gian máy

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 834.908.146VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Biến tần, PLC, Công tắc tơ, Áp tô mát và các vật tư khác.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành bản yêu cầu báo giá: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận Bản yêu cầu báo giá: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành: từ 10 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 8 năm 2019.

10. Thời gian có hiệu lực của Bản chào giá: 30 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu, mở thầu: 14 giờ 00, ngày  09 tháng 8 năm 2019.

  • 30/07/2019 10:02
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà