Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30 ngày 23 tháng 3 năm 2018.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Khu 8, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2018 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 22 tháng 3 năm 2018.

Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1.     Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017;

2.     Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

3.     Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

4.     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

5.     Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGĐ năm 2017;

6.     Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGĐ năm 2018;

7.     Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

8.     Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;

9.     Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ:  http://www.thacba.vn từ ngày 08/3/2018.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3884116                  Fax: 0216 3884167

Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, điện thoại: 0986312986

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà./.

  • 08/03/2018 03:25
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà