Yên Bái có 14 dự án thủy điện IPP

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 8 dự án thủy điện đã được UBND tỉnh và Bộ Công Thương cho phép đầu tư xây dựng với tổng công suất lắp máy 127MW

Đó là dự án Văn Chấn (36MW) do Công ty CP thủy điện Văn Chấn làm chủ đầu tư. Dự án này đã khởi công từ tháng 5/2005 và dự kiến phát điện cuối năm 2008, đầu năm 2009. Dự án Nậm Đông 3 và 4 (21,6MW) do Công ty CP NEDI 3 thuộc Công ty Điện lực 1 làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng công trình này đã được phê duyệt và đã khởi công xây dựng. Dự kiến bậc thang Nậm Đông 3 (15,6MW) sẽ phát điện vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2009.

Thủy điện Hố Bốn (18MW) cũng do Công ty CP NEDI 3 làm chủ đầu tư. Dự án đã khởi công, dự kiến phát điện vào cuối năm 2008, đầu năm 2009. Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Ngòi Hút công suất 8,1 MW đã được phê duyệt do TCT Xây dựng Sông Hồng làm chủ đầu tư. Dự kiến 2/9 năm nay, Công ty CP Cơ khí và thiết bị điện Hà Nội sẽ khởi công dự án thủy điện Mường Kim (15,4 MW) và phát điện năm 2009. Riêng dự án Vực Tuần (1,95MW)do chủ đầu tư là Công ty CP xây lắp thủy lợi-thủy điện đang gặp khó khăn về vốn nên chưa được khởi công....

Ngoài các dự án này, theo báo cáo của Sở Công nghiệp tỉnh, Yên Bái còn 6 dự án với tổng công suất 40,6 MW đã được UBND tỉnh cho phép đầu tư là Nậm Tăng (4,5MW), Hưng Khánh (0,5MW), Ngòi Hút 2 và 3 (15MW), Hát Lừu (5MW), Nà Hẩu (3,3MW) và Nậm Tục (gồm 2 bậc với tổng công suất 12,3MW).

Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái hiện có 14 dự án thủy điện IPP với tổng công suất 167,6 MW; trong đó, chỉ có dự án Nậm Đông 3 và 4 có khả năng phát điện cuối năm nay, đầu năm 2008./.

  • 30/12/2010 12:00
  • Theo: icon.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét