Truyện kể về một Giám Đốc

  • 01/12/2020

Ông Ngô Quang Thiều – Nguyên Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà (nay là Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà) say xưa kể về cái duyên số đến với thủy điện Thác Bà)

Chi tiết...


Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa, một nét đẹp Văn hóa của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

  • 07/08/2019

Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa, một nét đẹp Văn hóa của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Chi tiết...