Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành kế hoạch cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 trong điều kiện thủy văn không thuận lợi

Trong điều kiện các hồ trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt 7,2 tỷ m3; trong đó, 3 hồ chứa trực tiếp (Thác Bà, Hòa Bình, Tuyên Quang) tham gia xả nước thiếu hụt 3,7 tỷ m3. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả gần 600 triệu m3 nước về hạ du phục vụ gieo cấy vụ Đông xuân 2019-2020, hoàn thành kế hoạch đề ra.

       Ngày 26/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 8859/TB-BNN-TCTL thông báo về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, sau đợt xả nước đầu tiên, ngày 6/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo số 874/TB-BNN-TCTL về việc điều chỉnh lịch lấy nước đợt 2 và 3. Như vậy, so với ban đầu, thời gian lấy nước đợt 2 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ được rút ngắn 3 ngày. Sự điều chỉnh linh hoạt này vừa đảm bảo yêu cầu lấy nước hiệu quả vừa tiết kiệm nguồn nước đặc biệt trong điều kiện các hồ trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt 7,2 tỷ m3; trong đó, 3 hồ chứa trực tiếp (Thác Bà, Hòa Bình, Tuyên Quang) tham gia xả nước thiếu hụt 3,7 tỷ m3. Hàng tỷ mét khối nước được tiết kiệm sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho việc phục vụ phát điện trong mùa khô.

       Để bảo đảm kế hoạch trên, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công chi tiết tới từng đơn vị; đồng thời, tiến hành duy tu, sửa chữa 3 tổ máy, nhằm bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối trong thời gian xả nước về hạ du. Kết quả, trong tổng cộng 19 ngày, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả 3 đợt với gần 600 triệu m3 nước về hạ du, bảo đảm mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt từ 2m trở lên. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 18 - 22/1/2020 với trên 181 triệu mét khối, đợt 2 từ ngày 2/2 – 9/2/2020 với gần 270 triệu m3, đợt 3 từ ngày 17/2 – 21/2 với trên 136 triệu m3.  Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đảm bảo luôn duy trì phát điện công suất tối đa trong thời gian xả nước. Kết thúc 3 đợt xả nước, Công ty đã phát hơn 40 triệu kWh hoàn thành kế hoạch đề ra.

  Một số hình ảnh Thủy điện Thác Bà cấp nước cho vụ Đông Xuân 2019-2020:

Hình ảnh 1: Duy tu, sửa chữa tổ máy nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian đổ ải

 

Hình ảnh 2: 3 tổ máy luôn duy trì phát công suất tối đa trong suốt thời gian đổ ải

  • 26/02/2020 05:07
  • Trần Quang Khánh