Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tỏ chức hoạt động thể thao chào mừng ngày 30/4, 1/5 và tháng Công nhân.

Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ 30/4, 1/5 và tháng công nhân, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Người lao động của Công ty……

Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ 30/4, 1/5 và tháng công nhân, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Người lao động của Công ty, tạo không khí vui tươi, lành mạnh phục vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Vừa qua Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức giải thể thao nội bộ cho người lao động trong Công ty.

Giải thể thao lần này bao gồm các môn như: Bóng chuyền hơi Nam, bóng chuyền hơi Nữ, tennis đôi nam. Đây là các môn thể thao phù hợp với thực tế lứa tuổi và điều kiện của Công ty nên được đông đảo người lao động hưởng ứng tham gia.

Về bóng chuyền hơi Nam có 4 đội tham gia đó là: Đội Nghiệp vụ, đội Hành chính – Nhân sự, đội Phân xưởng Vận hành và đội Trung tâm dịch vụ kỹ thuật

Ảnh: Đội bóng Hành chính – Nhân sự (Áo đỏ) và đội bóng phân xưởng Vận hành (Áo trắng)

Ảnh: Đội bóng Nghiệp vụ (Áo vàng) và đội bóng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (Áo xanh)

Bóng chuyền hơi nữ gồm 3 đội: Hành chính - Nhân sự, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và đội liên quân Nghiệp vụ - Vận hành.

Ảnh: Đội bóng nữ TTDVKT (Áo Hồng), đội HC-NS (Áo trắng) và đội liên quân Nghiệp vụ - Vận hành (Áo đỏ)

                              

Ảnh: Thi đấu Tennis đôi nam

Giải bắt đầu thi đấu từ ngày 16 tháng 4 năm 2018.

  • 09/05/2018 02:34
  • Phùng Đình Ái