SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH

Đõ Văn Ngọc Câu lạc bộ hưu trí thủy điện Thác Bà

Thân thương Thủy điện Thác Bà

Tình sâu nghĩa nặng, mặn mà thủy chung

Hết lòng giúp đỡ xóm thôn

Điện, đường, trường, trạm chung phần tham gia

Chăm lo các cụ tuổi cao

Tận tâm, nhân nghĩa biết bao nhiêu tình

Thương dân nghèo đã hy sinh

Quê hương, vườn ruộng ... cho công trình nguy nga

Đẹp xã hội, đẹp mọi nhà

Xây trường, xây lớp - đường vào "tương lai"

Cây xanh tốt, gốc rễ sâu

Đạo lý nhân nghĩa trước sau vẹn toàn

Nhớ lời Bác dạy vì dân

Lòng dân, nghĩa Đảng vững bền dài lâu.

                          *

                     *        *

Đẹp nhà máy, trọn nghĩa tình

Nâng ly để chúc hoàn thành chỉ tiêu

An toàn, sạch, đẹp bao nhiêu

Năm mới thắng lợi, hơn nhiều năm qua. 

                                                          Thác Bà, tháng 1 năm 2014

  • 22/01/2014 03:29
  • Đỗ Văn Ngọc
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét