ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

...Với kinh nghiệm 40 năm quản lý, vận hành và sửa chữa nhà máy thủy điện, là đơn vị có uy tín kể cả trong lĩnh vực đào tạo...

Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt có công suất 97MW nằm trên địa bàn  tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư. Sau 2 năm đưa vào vận hành, đã đến lúc phải thực hiện đại tu bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị chính. Với kinh nghiệm 40 năm quản lý, vận hành và sửa chữa nhà máy thủy điện, là đơn vị có uy tín kể cả trong lĩnh vực đào tạo, Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã được chọn để thực hiện các công việc trên.


Các cán bộ  kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà giám sát tháo rỡ ổ hướng trên

Theo Hợp đồng Thí nghiệm hiệu chỉnh tổ máy số 1, đường dây và Trạm biến áp 110kV nhà máy thuỷ điện Cửa Đạt giữa hai Công ty, trong thời gian 20 ngày (bắt đầu từ 26/3/2012), các cán bộ, kỹ sư, công nhân của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (Công ty CP Thủy điện Thác Bà) đã tiến hành các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh đúng tiến độ.

                                                               Thí nghiệm máy cắt điện 110kV

Thí nghiệm rơle bảo vệ


 

                  Công nhân kỹ thuật bậc 7/7 thực hiện cạo bạc tạo màng dầu secmen ổ hướng trên

Kể từ khi thành lập, Trung tâm DVKT của Công ty đã thực hiện nhiều dự án và đạt kết quả tốt và nhận được sự hài lòng của các chủ đầu tư, đơn vị bạn như: Quản lý vận hành và đào tạo công nhân vận hành nhà máy thủy điện Thái An (Hà Giang), Nhà máy thủy điện Sông Miện, Nhà máy thủy điện Sông Chảy 5, Nhà máy thủy điện Bát Đại sơn, Nhà máy thủy điện Văn chấn; Sửa chữa máy biến áp của Điện lực Yên Bái, ngoài ra đã thực hiện quan trắc, đo đạc các công trình thủy công tại một số nhà máy thủy điện.

Đồng thời với với việc đảm bảo sửa chữa kịp thời các thiết bị tại Công ty, Trung tâm DVKT sẽ tiếp tục hợp tác, ký kết các hợp đồng nhằm duy trì và đẩy mạnh hoạt động ra bên ngoài, tạo được uy tín với các đối tác để góp phần phát triển Trung tâm một cách bền vững.

  • 27/04/2012 08:05
  • Trung tâm DVKT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét