TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT Xử lý thành công sự cố turbin tổ máy số 1 & 2 – Nhà máy thủy điện Sông Miện – Hà Giang

  • 15/06/2012

.........Việc đáp ứng kịp thời yêu cầu của đơn vị bạn đã được lãnh đạo Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn đánh giá cao và xác định Công ty CP thủy điện Thác Bà là đối tác tin cậy để tiếp tục thực...

Chi tiết...


ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

  • 27/04/2012

...Với kinh nghiệm 40 năm quản lý, vận hành và sửa chữa nhà máy thủy điện, là đơn vị có uy tín kể cả trong lĩnh vực đào tạo...

Chi tiết...


Công tác đào tạo và quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Thái An sau một năm thực hiện hợp đồng

  • 09/09/2011

Đào tạo nhân viên quản lý vận hành, soạn thảo hệ thống Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị, cung cấp chuyên gia vận hành cho Nhà máy thuỷ điện Thái An. Sau một năm thực hiện đã...

Chi tiết...


Giải trình soát xét BCTC quý 2/2009

  • 24/08/2009

Căn cứ TT số 38/2007-TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ CV số 317/TTGDHN-ĐKGD ngày 24/3/2009 của Trung tâm GDCK HN v/v soát xét BCTC quý 2/2009 của các Công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà xin giải trình nguyên...

Chi tiết...


Thông báo về việc soát xét BCTC quí I/2009

  • 22/04/2009

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công văn số 317/TTGDHN-ĐKGD ngày 24/3/2009 của Trung tâm GDCK HN v/v soát xét BCTC quí I/2009 của các Công ty niêm yết.

Chi tiết...