HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2017 - THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ TÍN NHIỆM – HỢP TÁC - NỖ LỰC PHẤN ĐẤU

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chi nhánh Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chi nhánh Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó tổng Giám đốc – Chủ tịch công đoàn Công ty và toàn thể Người lao động của TTDVKT.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của TTDVKT và báo cáo hoạt động của BCH công đoàn TTDVKT, tổng hợp và giải đáp một số kiến nghị của Người lao động, thông qua nghị quyết Hội nghị...

Năm 2017, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành xuất sắc 02 nhiệm vụ chính: Quản lý, sửa chữa thiết bị, công trình NMTĐ Thác Bà & Kinh doanh các dịch vụ kỹ thuật, đóng góp chung cho sự thành công của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà.

(Ảnh: Đại biểu và toàn thể Người lao động TTDVKT tham dự Hội nghị).

* Hoạt động quản lý, sửa chữa thiết bị, công trình NMTĐ Thác Bà:

Trong năm 2017, chỉ có 01 công trình sửa chữa lớn được giao đó là trung tu tổ máy phát điện số 1. Công trình đã được TTDVKT tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, TTDVKT được giao thực hiện giám sát thi công 04 công trình SCL, ĐTPT.

Công tác sửa chữa thường xuyên: Theo kế hoạch sửa chữa của Công ty giao hàng quý, Trung tâm đã lập kế hoạch tiến độ hàng tháng, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý đảm bảo chất lượng và thời gian sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy và các thiết bị, công trình khác. Đã hoàn thành hầu hết các công việc sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch, ngoại trừ các công việc không thực hiện được do không có phương thức hoặc lý do khách quan. Những thiếu sót thiết bị, sự cố mà PXVH không thực hiện được đã được TTDVKT tiến hành kịp thời, đảm bảo các tổ máy làm việc liên tục, an toàn.

TTDVKT đã tổ chức phân giao quản lý thiết bị, công trình giữa các tổ, các đơn vị và giao cho từng cá nhân quản lý. Lập sổ sách theo dõi công tác sửa chữa, thí nghiệm, thay thế thiết bị. Ghi chép đủ các thông số kỹ thuật, chủng loại và số lượng vật tư sau các kỳ đại tu, sửa chữa. Theo dõi lịch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhằm tăng cường công tác phục vụ vận hành an toàn. Tất cả các công trình, thiết bị đều được theo dõi và cập nhật trên phần mềm QLKT của Công ty.

 Các thiết bị, công trình trong nhà máy được giao cho Trung tâm quản lý luôn được kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành đúng quy trình. Các công trình thủy công, công trình phụ trợ thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa theo định kỳ và đột xuất. Công tác quan trắc thấm, lún, chuyển dịch được tiến hành định kì, thực hiện tốt theo đúng quy định.

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của TTDVKT được CBCNVLĐ phát huy, góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế cho hoạt động SXKD của Công ty và TTDVKT. Số lượng sáng kiến được công nhận của TTDVKT là 10, trên tổng số 14 sáng kiến của toàn Công ty, tổng giá trị tiền thưởng là 26 triệu đồng.

 Trong năm 2017, các CBCNV trong Trung tâm đều được kiểm tra, sát hạch quy trình, quy phạm định kỳ và đạt yêu cầu. Trong năm, không có vụ việc vi phạm quy trình an toàn để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, thiệt hại thiết bị, tài sản.

 TTDVKT chấp hành đầy đủ phương án và kế hoạch PCLB năm 2017. Thực hiện nghiêm túc các chế độ trực trong mùa mưa lũ tại công trình thủy điện Thác Bà. Đặc biệt năm 2017, tình hình mưa lũ phức tạp, Nhà máy phải tiến hành 03 đợt xả lũ, trong 43 ngày với tổng lưu lượng 905 triệu m3. Đội công tác đóng mở cánh phai xả lũ đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban CĐTW PCTT và quy trình xả lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Các đội công tác tại các công trình bên ngoài đều được quan tâm, thực hiện tốt các quy định về an toàn, không để xảy ra hiện tượng mất an toàn.

(Ảnh: Giám đốc TTDVKT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018).

         * Hoạt động kinh doanh các dịch vụ kỹ thuật

Năm 2017, hoạt động cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đã đạt được nhiều thành công, lượng khách hàng và tổng giá trị các hợp đồng kí kết với các khách hàng vượt xa so với kế hoạch đề ra trong năm và doanh thu tăng cao hơn các năm trước, cụ thể:

- Số hợp đồng được kí kết mới năm 2017: 31, tổng giá trị: 16 tỷ đồng  (năm 2016 là 18 hợp đồng, giá trị 9,6 tỷ đồng).

- Doanh thu thực hiện năm 2017 ước tính khoảng 12 tỷ đồng, vượt 200% so với kế hoạch đề ra (06 tỷ đồng), tăng 141% so với năm 2016 (năm 2016 là 8,5 tỷ đồng).

Quá trình thực hiện các hợp đồng luôn đảm bảo chất lượng, đạt và vượt tiến độ, được khách hàng đánh giá cao, đảm bảo được uy tín của Công ty cũng như Trung tâm Dịch vụ trên thị trường. Hoàn thành một số hợp đồng có giá trị lớn, lần đầu thực hiện như: Hợp đồng lắp đặt NMTĐ Suối Chăn 2 – Lào Cai; Hợp đồng thí nghiệm thiết bị Cơ – Điện đồng bộ NMTĐ Nậm Na 3 – Lai Châu; Hợp đồng đại tu rút ruột tổ máy H1 – NMTĐ Sử Pán 2.

* Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đảm bảo công tác sửa chữa lớn, SCTX thiết bị theo đúng lịch cũng như kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo cho các thiết bị công trình luôn luôn sẵn sàng làm việc và làm việc có hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác quản lý các công trình, thiết bị được phân giao quản lý.

- Tăng cường công tác tiếp xúc khách hàng, quan hệ với các đối tác chiến lược trên khu vực Miền Bắc, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch doanh thu dịch vụ kỹ thuật đạt mức 7,65 tỷ đồng.

- Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật ký kết với các đối tác, nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty CP Thủy điện Thác Bà và TTDVKT trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, chương trình 5S.

- Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành nội quy kỷ luật lao động. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nguyên vật liệu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Lập và triển khai tốt các kế hoạch đào tạo nội bộ.

Để đạt được những thành tựu nêu trên, là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty, sự hợp tác của các đơn vị trong Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực vì nhiệm vụ chung của toàn thể NLĐ TTDVKT và đặc biệt là sự tín nhiệm, hợp tác của các khách hàng/chủ đầu tư các dự án thuỷ điện trên khu vực miền Bắc.

Đội ngũ TTDVKT trân trọng cảm ơn những sự quan tâm, tín nhiệm, hợp tác đó và cam kết sang năm 2018 tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều giá trị hơn nữa đến với khách hàng./.

  • 27/12/2017 10:03
  • Nguyễn Hoài Linh