Tổ hợp hệ thống DCS Thủy điện Mường Hum tại xưởng và triển khai lắp đặt tại công trình

Tổ hợp hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ (DCS) Thủy điện Mường Hum tại xưởng và triển khai lắp đặt tại công trình

     Thực hiện hợp đồng số 1511/2022/HĐ-TĐMH-TĐTB về việc “Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ - Nhà máy Thủy điện Mường Hum”, Cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật thuộc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã lập phương án kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn thiết bị, lập trình, cấu hình toàn bộ hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Mường Hum.

      Ngay sau kỳ nghỉ lễ 02/09/2023, Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Trung tâm đã bắt tay vào công việc tổ hợp, lắp đặt và thử nghiệm tại xưởng, Đội công tác đã làm việc với tinh thần không mệt mỏi để hoàn thành công việc thử nghiệm tại xưởng trước thời điểm dự kiến.

Ảnh:  Đấu nối, lắp đặt tại xưởng

Ảnh: Thử nghiệm xuất xưởng tại Thủy điện Thác Bà

     Ngày 15/10/2023, Đội công tác đã hoàn thành công tác tổ hợp, lắp đặt, thử nghiệm tại xưởng hệ thống DCS Thủy điện Mường Hum dưới sự chứng kiến, nghiệm thu xuất xưởng của Lãnh đạo, Cán bộ kỹ thuật của CTCP Thủy điện Mường Hum.

     Ngày 19/10/2023, Toàn bộ thiết bị và nhân lực được vận chuyển đến công trình (Nhà máy Thủy điện Mường Hum). Công tác tháo dỡ, lắp đặt, thử nghiệm tại công trình được thực hiện ngay sau đó với sự tham gia tổng lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Trung tâm.

Ảnh: Vận chuyển thiết bị đến công trình.

Ảnh: Tháo dỡ thiết bị hiện hữu tại công trình

Ảnh: Đấu nối, kiểm tra tín hiệu tại công trình.

Ảnh: Lắp đặt, thí nghiệm rơ le bảo vệ tại công trình.

Ảnh: Thử nghiệm hệ thống điều khiển tổ máy tại công trình.

Ảnh: Hiệu chỉnh chương trình, giao diện điều khiển tại công trình

     Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thi công tại công trường nhưng với quyết tâm cao, tinh thần, trách nhiệm trong công việc, Đội công tác đã đưa hoàn thành công tác lắp đặt, thử nghiệm hai tổ máy vào ngày 04/11/2023 vượt xa tiến độ đề ra. Dự kiến sẽ hoàn thành lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào vận hành toàn bộ hệ thống trước 31/12/2023.

  • 06/12/2023 10:52
  • Nguyễn Thanh Tùng