Vượt khó giữa đại dịch COVID 19

5 tháng đầu năm 2021, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 để thực hiện tốt hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật

05 tháng đầu năm 2021, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 để thực hiện tốt hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Kể từ ngày xuất hiện tại Việt Nam, đại dịch Covid 19 đã gây ra rất nhiều khó khăn đến các mặt sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) cũng không phải là ngoại lệ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 2 đợt đại dịch Covid 19 bùng phát tại nước ta, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật của TBC. Các công việc: mua sắm vật tư, khảo sát thực tế, di chuyển nhân lực đến công trường và về, sinh hoạt tại công trường của các đội công tác, quản lý học viên các lớp đào tạo quản lý vận hành... đều gặp khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây do phải thực hiện quy định về phòng chống dịch.

Trước hoàn cảnh như vậy, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã đưa ra các biện pháp phòng chống dịch đúng với các quy định của Chính phủ, Bộ y tế, các địa phương nơi làm việc và phù hợp với tình hình thực tế của TBC, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện công việc hợp lý và hiệu quả.

Nhờ đó, tính đến hết tháng 5 năm 2021, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã hoàn thành công việc đại tu, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, đào tạo nhân lực vận hành của 12 nhà máy thủy điện nằm trên các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái theo các hợp đồng đã ký kết với các chủ đầu tư. Tất cả các công trình hoàn thành đều đảm bảo chất lượng và tiến độ, trong đó có một số công trình hoàn thành vượt tiến độ, mang lại lợi ích lớn cho các chủ đầu tư.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác chống dịch và xây dựng kế hoạch triển khai công việc phù hợp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép: Chống dịch thành công và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch.

 

 

 

   

 

 

Hình ảnh: Lớp đào tạo quản lý vận hành NMTĐ tổ chức tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trong tháng 4 năm 2021. Giảng viên và học viên tuân thủ qui định 5K về phòng chống Covid 19.

  • 01/06/2021 02:48
  • Bùi Hoàng