Thông báo

 • 02/06/2015

Gia hạn thời điểm đóng thầu

Chi tiết...


Thông báo mời chào hàng

 • 25/05/2015

Cung cấp vật liệu và thi công sửa chữa Nhà điều hành sản xuất – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 25/05/2015

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Dao cách ly 110 kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 08/05/2015

Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T4 – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2015

 • 16/12/2014

Về việc tuyển dụng lao động năm 2015

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 10/12/2014

Thi công xây dựng mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 15/05/2014

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kích từ tổ máy phát điện số 1 – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo tuyển dụng lao động năm 2014

 • 22/04/2014

Tuyển dụng lao động năm 2014

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 18/04/2014

Cung cấp Hợp bộ kiểm tra, thí nghiệm nhất thứ đa năng

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 19/03/2014

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T2 – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo chào hàng cạnh tranh

 • 03/03/2014

Cung cấp các modul rơle C264

Chi tiết...


Thông báo mời thầu

 • 06/12/2013

Cung cấp ô tô 7 chỗ.

Chi tiết...


Thông báo chào hàng cạnh tranh

 • 12/11/2013

Cung cấp thiết bị đo trị số axit

Chi tiết...