Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa sân tennis số 1 và 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa sân tennis số 1 và 2.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Dự toán gói thầu: 245.070.148VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa sân tennis số 1 và 2: Vệ sinh, phụt rửa mặt sân, trám vá lại những chỗ bong rộp, phủ 2 lớp bằng chất dẻo Novasport hoặc tương đương, kẻ vạch sân 2 lớp mầu trắng, vẽ logo cuối sân.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sửa chữa các sân thể thao.

3. Nguồn vốn: Kinh phí Công đoàn và Quỹ phúc lợi Công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20211232112 Thời điểm đăng tải: ngày 10/12/2021  09 giờ 52

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 13/12/2021 04:28