43 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

  • 03/10/2014

Trần Văn Chiến Bí thư Chi bộ khu phố 1-Thị trấn Thác Bà Kính tặng CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhân Ngày Truyền thống Công ty (5/10/1971 - 5/10/2014)

Chi tiết...


MÃI MÃI CÒN NGHE "NGÀY XƯA NÓI"

  • 10/02/2014

Thác Bà, tháng 2 năm 2014

Chi tiết...


SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH

  • 22/01/2014

Đõ Văn Ngọc Câu lạc bộ hưu trí thủy điện Thác Bà

Chi tiết...