Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024

Kết thúc 2 đợt xả nước, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tiến hành xả gần 549 triệu m3 nước về hạ du và sản lượng điện phát lên lưới là 40 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch đề ra

     Ngày 10/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 8128/TB-BNN-TL: Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó, Bộ NN&PTNT chỉ đạo lấy nước tập trung trong 2 đợt (thay vì 3 đợt như mọi năm) vào trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024. Đợt 2: từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024.

     Để đảm bảo điện phục vụ lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã họp và triển khai chỉ đạo tới các phòng ban, đơn vị thực viện tốt việc kiểm tra, rà soát thiết sót thiết bị, khắc phục xử lý kịp thời đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng khi có lệnh huy động của Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

     Trong thời gian tiến hành đổ ải, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện điều tiết nước hồ hợp lý, đảm bảo các tổ máy vận hành theo đúng phương thức đề ra, tiết kiệm nguồn nước đảm bảo hiệu quả cao nhất trong 2 đợt xả - lấy nước tập trung và đảm bảo cung cấp điện mùa khô. Kết thúc 2 đợt xả nước, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tiến hành xả 548.873.800 triệu m3 nước về hạ du và sản lượng điện phát lên lưới là 40.112.700 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch đề ra.

     Một số hình ảnh Thủy điện Thác Bà cấp nước cho vụ Đông Xuân 2023-2024:

Hình ảnh 1: Nhân viên vận hành tăng cường kiểm tra thiết bị trong thời gian đổ ải

Hình ảnh 2: Các tổ máy vận hành xả nước liên tục, tối đa trong các đợt đổ ải

  • 23/02/2024 04:37
  • Lê Thanh Bình

Các Tin khác