Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà vinh dự là một trong 138 doanh nghiệp tiêu biểu được biểu dương về những đóng góp hết sức tích cực cho nguồn thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2020-2022

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà vinh dự là một trong 138 doanh nghiệp tiêu biểu được biểu dương về những đóng góp hết sức tích cực cho nguồn thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2020-2022

     Ngày 20/10/2023, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022 với chủ đề “Nỗ lực vượt khó- Đồng hành phát triển”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo hội nghị.

     Tham dự hội nghị có Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, đại diện các bộ, ban, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, cùng 138 doanh nghiệp, người nộp thuế được biểu dương giai đoạn 2020-2022.

     Trong số 138 doanh nghiệp trong cả nước được vinh danh, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng như: Tổng công ty Phát điện 3, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty thủy điện Sơn La, Công ty cổ phần thủy điện Thuận Hòa Hà Giang, …. là những đơn vị  tiêu biểu về chấp hành tốt pháp luật thuế trong giai đoạn 2020 – 2022 thông qua việc khai thuế, nộp thuế, triển khai tốt các chương trình chuyển đổi số và có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước,.

     Riêng Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà trong giai đoạn 2020-2022 đã nộp 326 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

(Ảnh: ông Nguyễn Văn Quyền- Tổng giám đốc TBC vinh dự đón nhận biểu dương, vinh danh tại Hội nghị)

     Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc vinh dự được đón nhận biểu dương, vinh danh của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế về “Nỗ lực vượt khó và có đóng góp lớn vào Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020-2022”.

     Với tinh thần đồng hành chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và phát huy truyền thống, thành tích đạt được trong giai đoạn năm 2020-2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Trong các năm tới, Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Yên Bái và đất nước.

  • 23/10/2023 01:41
  • Lê Hồng Minh