Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà vận hành hồ chứa đảm bảo sản xuất điện mùa mưa bão

…Lập kế hoạch, phương thức vận hành nhà máy đảm bảo tuân thủ các quy định, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Đảm bảo đủ lưu lượng cho thời kỳ xả nước gia tăng, đổ ải vụ Đông Xuân cho vùng đồng bằng Bắc bộ, duy trì dòng chảy theo quy định đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân vùng hạ du…..

     Ngay từ đầu năm để đảm bảo vận hành an toàn công trình, hồ chứa, đảm bảo sản xuất điện, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho hạ du, căn cứ trên các quy định, thực tế vận hành công trình, Công ty đã tiến hành rà soát và nhanh chóng triển khai các nội dung như sau:

  • Đối với việc vận hành Hồ chứa:

     Lập kế hoạch, phương thức vận hành nhà máy đảm bảo tuân thủ các quy định, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Đảm bảo đủ lưu lượng cho thời kỳ xả nước gia tăng, đổ ải vụ Đông Xuân cho vùng đồng bằng Bắc bộ, duy trì dòng chảy theo quy định đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân vùng hạ du. Bên cạnh đó Công ty cũng đã chủ động liên hệ với các bên liên quan, chính quyền địa phương vùng hạ du lập kế hoạch sử dụng để có cơ sở tiết kiệm nguồn nước và tối ưu hóa hiệu quả phát điện.

Hình ảnh phát điện xả nước đổ ải vụ Đông Xuân

  • Công tác PCTT&TKCN:

     Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT Công ty, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy và các đơn vị. Thành lập Đội xung kích PCTT Công ty. Lập kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 nhằm Tổng kết năm, đánh giá tình trạng công trình, đánh giá công tác PCTT năm 2022 và xây dựng kế hoạch cho năm 2023;

     Thực hiện tổng kiểm tra công trình trước mùa mưa bão trong đó thực hiện kiểm tra thiết bị cơ khí thủy công; Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, Kiểm tra, thí nghiệm hệ thống tiếp địa, chống sét … Kết quả kiểm tra được tổng hợp tại báo cáo gửi Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT, UBND tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt nam, Tổng Công ty Phát điện 3;

     Lập, phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công trình thủy điện Thác Bà; Lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước gửi Sở Công Thương tỉnh Yên Bái theo quy định; Lập báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ gửi Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp theo quy định;

     Thực hiện rà soát Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Thác Bà được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt.

Hình ảnh Tổng kiểm tra công trình trước mùa mưa bão

  • Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống các thiết bị

     Hệ thống các thiết bị trong dây chuyển sản xuất chính, các tổ máy phát điện được kiểm tra bảo dưỡng đúng theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường kiểm tra trong vận hành bình thường để phát hiện kịp thời, xử lý các thiết sót và ngăn ngừa sự cố

     Các công trình kiến trúc, công trình thuỷ công được kiểm tra đầy đủ theo quy định của Quy trình quản lý công trình thuỷ công, quy trình bảo trì và Nghị định về quản lý an toàn đập. Các đập đất không có hiện tượng trượt sạt, sói lở, hệ thống thoát nước mặt và nước ngầm tốt đảm bảo tiêu nước nhanh, lớp cỏ bảo vệ mái hạ lưu đủ dày để giữ ổn định cho mái khi mưa lớn, lớp đá bảo vệ mái thượng lưu ổn định, chắc chắn. Thoát nước đuôi các đập được khơi thông thoáng. Phần bê tông của hành lang đập tràn, mặt tràn, các trụ, tường không có hư hỏng. Các công trình phụ trợ thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa.

     Vật tư, vật liệu dự phòng và phương tiện luôn sẵn sàng được sử dụng trong mọi tình huống.

Hình ảnh sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị trước mùa mưa bão

     Bước vào mùa mưa bão, năm 2023 được đánh giá là một năm thời tiết, khí hậu biến đổi bất thường. Các thời điểm mùa khô nắng nóng kéo dài, lưu lượng nước về hồ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, lượng nước về hồ thiếu hụt đáng kể. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước hạ du, tối ưu hóa nguồn nước sản xuất điện cho các tháng cuối năm 2023 và chuẩn bị sẵn sàng cho một chu kỳ vận hành mới năm 2024, đây quả là một thách thức rất lớn đối với công tác vận hành hồ chứa, công tác vận hành Nhà máy thủy điện Thác Bà.

  • 16/08/2023 02:33
  • Nguyễn Hùng Cường