Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19

Thực hiện cách ly toàn bộ công nhân Vận hành của công ty

       Thực hiện Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19; Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động tại Công ty, nhằm đảm bảo an toàn cho con người và duy trì sản xuất ổn định.

       Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo y tế Công ty thực hiện lập kế hoạch và phun thuốc khử trùng toàn bộ Công ty, yêu cầu người lao động đến Công ty phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước và sau khi làm việc; thực hiện lau trùi tay nắm cửa phòng làm việc, tay vịn cầu thang lên xuống bằng cồn y tế thường xuyên trong ngày. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty đã lập khu vực các ly tại Công ty và cho cách ly toàn bộ công nhân vận hành của Công ty. Tại khu cách ly Công nhân được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện về sinh hoạt cá nhân và đươc tổ chức các bữa ăn đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu cách ly của y tế quy định. Tạm ngừng các hoạt động tham quan du lịch, hạn chế tiếp xúc, ra vào Nhà máy, thành lập đội sửa chữa cố định, cử cán bộ y tế thường xuyên giám sát, theo dõi sức khỏe của Công nhân khu vực cách ly kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty những trường hợp bất thường. Những Công nhân đi làm việc tại công trình bên ngoài về sẽ thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy định, hạn chế người lao động ra khỏi khu vực Thác Bà những trường hợp bắt buộc phải ra khỏi khu vực Thác Bà phải báo cáo Trưởng đơn vị về lịch trình đi lại. Ngoài ra, những người lao động thuộc bộ phận hành chính được phép làm việc từ xa qua hệ thống thông tin mạng, hạn chế tối đa làm việc tại văn phòng; thực hiện tuyên truyền cho Người lao động thực hiện các biện pháp tự cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tạm dừng các cuộc họp không quan trọng, thực hiện làm việc trực tuyến thông qua mạng ….

           Ảnh: Thực hiện rửa tay sát khuẩn trước và sau khi vào làm việc

 Ảnh: Thực hiện lau các tay nắm cửa phòng làm việc

 

 

 

Ảnh: Khu vực cách ly của công nhân Vận hành

Ảnh: Công nhân Vận hành thực hiện sát khuẩn tay tại khu cách ly

         

Ảnh: Bố trí bữa ăn cho công nhân vận hành ở nơi cách ly

  • 08/04/2020 04:26
  • Phùng Đình Ái

Các Tin khác