Hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn – Lào Cai.

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành Nhà máy Thuỷ điện Nậm Củn – Lào Cai

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành Nhà máy Thuỷ điện Nậm Củn. Nhà máy Thủy điện Nậm Củn có công suất 30MW nằm trên địa bà huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 làm chủ đầu tư.

Đội ngũ nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn được tuyển chọn thông qua sự tư vấn của các chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Trải qua quá trình đào tạo với thời gian 07 tháng (04 tháng đào tạo lý thuyết kết hợp với thực tế tại NMTĐ Thác Bà, 03 tháng đào tạo kèm cặp thực tế tại NMTĐ Nậm Củn dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đào tạo của Thủy điện Thác Bà), các chức danh vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Củn đã được đào tạo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điện, Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, Quy trình thao tác Hệ thống điện Quốc gia, Quy trình vận hành và xử lý sự cố Hệ thống điện Quốc gia, Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy thuỷ điện Nậm Củn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy trình an toàn điện, các quy trình vận hành và xử lý sự cố Nhà máy thủy điện Nậm Củn, thiết bị công nghệ của Nhà máy thủy điện Trạm Nậm Củn và các quy định khác của ngành điện, chủ đầu tư và pháp luật hiện hành.

Trong thời gian đào tạo thực tế luôn đảm bảo cho nhà máy thủy điện Nậm Củn hoạt động bình thường, an toàn liên tục, hiệu quả kinh tế theo đúng quy trình, quy phạm của các Bộ, Nghành liên quan. Kết thúc khóa học, những học viên kiểm tra đều đạt chất lượng, đảm bảo đủ khả năng, trình độ, năng lực độc lập vận hành thiết bị công nghệ Nhà máy thủy điện Nậm Củn, tiếp quản và vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Song song với công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành,  đội ngũ chuyên gia của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà còn đảm nhận biên soạn hệ thống quy trình vận hành và xử lý sự cố NMTĐ Nậm Củn.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động đào tạo nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn:

Description: E:\Tai lieu_2018\10. Website 2018\1. Nậm Củn_2018\Anh\Chuyen gia huong dan_1.jpg

(Ảnh: Chuyên gia đào tạo của TBHPC đang hướng dẫn thực tế cho đội ngũ nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn).

Description: E:\Tai lieu_2018\10. Website 2018\1. Nậm Củn_2018\Anh\Chuyen gia huong dan_2.jpg

(Ảnh: Chuyên gia đào tạo của TBHPC đang hướng dẫn thực tế cho đội ngũ nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn).

Description: E:\Tai lieu_2018\10. Website 2018\1. Nậm Củn_2018\Anh\Toan canh Nam Cun.jpg

(Ảnh: Toàn cảnh NMTĐ Nậm Củn – Lào Cai).

Trong thời gian qua, được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà liên tục được giao đảm nhận công tác đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý vận hành các nhà máy thuỷ điện trên khu vực miền Bắc. Cùng với công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn, năm 2018 TBHPC đã tiến hành công tác đào tạo cho một số dự án thuỷ điện bao gồm: NMTĐ Bảo Lâm 3, 3A (Cao Bằng), NMTĐ Nậm Núa (Điện Biên), NMTĐ Nậm Xây Nọi 2 (Lào Cai), NMTĐ Sử Pán 1 (Lào Cai), NMTĐ Nậm Na 1, Nậm Ban 1 (Lai Châu)...

Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, hợp tác của các Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện về công tác đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý vận hành và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật khác khác: sửa chữa, bão dưỡng - thí nghiệm hiệu chỉnh – lắp đặt thiết bị của nhà máy thủy điện.

Xin trân trọng cảm ơn!

  • 09/05/2018 02:17
  • Nguyễn Hoài Linh