Hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Sử Pán 1

Ngày 30/4/2019, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sử Pán 1. NMTĐ Sử Pán 1 có công suất 30 MW, thuộc địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần Công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư.

Đội ngũ nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Sử Pán 1 được trải qua quá trình đào tạo với tổng thời gian 10 tháng (04 tháng đào tạo lý thuyết kết hợp với thực tế tại NMTĐ Thác Bà, 06 tháng đào tạo kèm cặp thực tế tại NMTĐ Sử Pán 1 dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đào tạo của Thủy điện Thác Bà).

Các chức danh vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 đã được đào tạo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện; quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia; quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia; quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện quốc gi;, quy trình phối hợp vận hành Nhà máy thuỷ điện Sử Pán 1; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; quy trình an toàn điện; các quy trình vận hành và xử lý sự cố Nhà máy thủy điện Sử Pán 1, thiết bị công nghệ của Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 và các quy định khác của ngành điện, chủ đầu tư và pháp luật hiện hành.

Kết thúc khóa học, những học viên được kiểm tra đều đạt chất lượng, đảm bảo đủ khả năng, trình độ, năng lực độc lập vận hành thiết bị công nghệ Nhà máy thủy điện Sử Pán 1, tiếp quản và vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Song song với công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành,  đội ngũ chuyên gia của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà còn đảm nhận công tác đào tạo đội ngũ nhân lực làm công tác sửa chữa, biên soạn hệ thống quy trình vận hành và xử lý sự cố NMTĐ Sử Pán 1./.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động đào tạo nhân lực quản lý

vận hành Nhà máy Thủy điện Sử Pán 1

(Ảnh: hướng dẫn thực tế nhân viên vận hành)

(Ảnh: đập dâng nước NMTĐ Sử Pán 1).

(Ảnh: gian máy NMTĐ Sử Pán 1).

  • 17/05/2019 03:34
  • Nguyễn Hoài Linh