Hoàn thành tổ hợp, lắp đặt Stayring 3 tổ máy – Dự án thủy điện Thác Bà 2.

      Thực hiện  Hợp đồng 298/2023/HĐKT-TBC2-TBC ngày 01 tháng 07 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 và Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà về Gói thầu: TBC2-10 “Lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ - điện đồng bộ và cầu trục gian máy (Bao gồm cấu hình, kết nối đồng bộ hệ thống DCS, RLBV-TĐH, hệ thống SCADA/EMS đến các trung tâm điều độ, hệ thống thông tin liên lạc trong nhà máy và trạm phân phối 110/6.3kV)” thuộc Dự án Thủy điện Thác Bà 2.

      Công tác tổ hợp, lắp đặt Stayring là công việc rất phức tạp, đòi hỏi độ chính xác rất cao, việc di chuyển một khối thép siêu trường, siêu trọng có đường kính hơn để để đa vào lắp đặt đây thực sự là công việc yêu cầu kỹ thuật cao. Ngay sau khi tiếp nhận thiết bị và mặt bằng thi công, từ ngày 12/12/2023, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) đã triển khai công tác tổ hợp Stayrinhg 3 tổ máy sẵn sàng cho việc lắp đặt, căn chỉnh và hoàn thiện xuống vị trí tổ máy.

Một số hình ảnh quá trình thi công:

Ảnh: Tổ hợp Stayring tại sàn lắp giáp

Ảnh: Lắp đặt Stayring xuống vị trí tổ máy

Ảnh: Căn chỉnh Stayring

     Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thi công tại công trường nhưng với quyết tâm cao, tinh thần, trách nhiệm trong công việc, Đội công tác – TBC đã hoàn thành việc lắp đặt, căn chỉnh hoàn thiện Stayring 3 tổ máy – Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 vào ngày 22/3/2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.

  • 29/05/2024 07:42
  • Vũ Quốc Khánh