Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Công ty cổ phần thủy điện Thác thực hiện công tác chuẩn bị và lắp đặt các chi tiết đặt sẫn côn xả tại dự án nhà máy thủy điện Thác Bà 2

Dự án thủy điện Thác Bà 2 được khởi công xây dựng bắt đầu từ Quý IV năm 2022, dự kiến phát điện tổ máy vào Quý I năm 2025, công suất lắp đặt 18,9 MW

     Thực hiện  Hợp đồng 298/2023/HĐKT-TBC2-TBC ngày 01 tháng 07 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 và Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà về Gói thầu: TBC2-10 “Lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ - điện đồng bộ và cầu trục gian máy (Bao gồm cấu hình, kết nối đồng bộ hệ thống DCS, RLBV-TĐH, hệ thống SCADA/EMS đến các trung tâm điều độ, hệ thống thông tin liên lạc trong nhà máy và trạm phân phối 110/6.3kV)” thuộc Dự án Thủy điện Thác Bà 2;

     Dự án thủy điện Thác Bà 2 được khởi công xây dựng bắt đầu từ Quý IV năm 2022, dự kiến phát điện tổ máy vào Quý I năm 2025, công suất lắp đặt 18,9 MW.

     Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà là đơn vị đảm nhận chính công tác lắp đặt các thiết bị cơ điện đồng bộ NMTĐ Thác Bà 2, trong suốt quá trình thi công, công tác kiểm soát chất lượng lắp đặt sẽ được triển khai nghiêm túc chặt chẽ với sự giám sát sát sao của đội ngũ kỹ thuật viên và Ban quản lý dự án

     Công tác lắp đặt thiết bị MNTĐ Thác Bà 2 năm nay là nhiệm vụ rất quan trọng của Công ty nói chung và Trung Tâm DVKT nói riêng trong năm 2023. Ngay từ khi ký kết Hợp đồng Trung Tâm DVKT đã cho tiến hành công tác chuẩn bị về các Quy trình lắp đặt, phương án kỹ thuật, biện pháp thi công…. Chuẩn bị kỹ càng về hệ thống trang thiết bị máy móc thi công để phục vụ cho công tác thi công lắp đặt được tốt nhất có thể. Nghiên cứu kỹ bản vẽ kỹ thuật và yêu cầu của chủ đầu tư, đưa ra biện pháp và các bước thi công. Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật (thuyết minh yêu cầu và bản vẽ chi tiết) bộ phận kỹ thuật công trình lập tiến độ thực hiện.

     Đến 30/10/2023, đã cơ bản hoàn thành lắp đặt các chi tiết đặt sẵn và Côn xả 3 tổ máy đúng tiến độ và kể hoạch đề ra.

(Hình ảnh: Công tác lắp đặt bản mã Côn xả - NMTĐ Thác Bà 2)

(Hình ảnh: Công tác lắp đặt côn xả tại công trường NMTĐ Thác Bà 2)

(Hình ảnh: Kiểm tra, căn chỉnh côn xả tại công trường NMTĐ Thác Bà 2)

(Hình ảnh: Lãnh đạo kiểm ta tại công trường NMTĐ Thác Bà 2 )

(Hình ảnh: Côn xả 3 tổ máy sau khi hoàn thành lắp đặt tại công trường NMTĐ Thác Bà 2)

  • 13/12/2023 04:46
  • Vũ Quốc Khánh