Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp hệ thống SCADA

Gói thầu: Nâng cấp hệ thống SCADA

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống SCADA

Xây lắp         Mua sắm hàng hóa                 Tư vấn              Phi tư vấn          Hỗn hợp

          - Giá gói thầu: 3.101.285.442 VNĐ.

          - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và thực hiện ghép nối hệ thống SCADA với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Bắc (A1).

          - Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2020 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư - Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1 - thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.884.116, fax: 02163.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu 14 giờ 30 phút ngày 07 tháng 01 năm 2020

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 21/12/2019 10:50
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà