Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ III năm 2024

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5, tại Vũng Tàu, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần III năm 2024

     Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, vào ngày 21 và 22 tháng 5, tại Vũng Tàu, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần III năm 2024. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động về công tác ATVSLĐ của mạng lưới ATVSV nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn công tác ATVSLĐ tại các đơn vị của Tổng công ty Phát điện 3.

    Nội dung thi gồm:

  • Những hiểu biết và kiến thức chung về ATVSLĐ bao gồm: chính sách pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
  • Các thao tác thực hành trong công tác ATVSLĐ: thực hành băng bó vết thương.
  • Kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác ATVSLĐ

     Tham dự hội thi có 10 đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia với tổng số 48 ATVSV được lựa chọn từ các hội thi cấp cơ sở. Công ty CP Thủy điện Thác Bà có 03 thí sinh tham gia bao gồm:

  1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Quân – Trưởng kíp vận hành
  2. Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Trực chính vận hành
  3. Đồng chí Nguyễn Đình Khánh – Kỹ sư sửa chữa điện

   

 03 thí sinh của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tham gia Hội thi ATVSV giỏi

Phần thi thực hành băng bó vết thương

     Sau thời gian 2 ngày diễn ra hội thi, với sự nỗ lực, tích cực nghiên cứu, tập luyện của các thí sinh, sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho hội thi của Ban tổ chức, của lãnh đạo các đơn vị và đơn vị đăng cai, Hội thi ATVSV giỏi Tổng công ty Phát điện 3 lần thứ III năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Đội thi của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đạt giải 3 toàn đoàn và 01 giải cá nhân (thí sinh Nguyễn Hoàng Quân – đạt giải 3).

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có cá nhân đạt danh hiệu ATVSV giỏi

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có cá nhân đạt giải 3

          Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải 3 toàn đoàn

  • 07/06/2024 03:27
  • Lê Thanh Bình

Các Tin khác