Trung tâm DVKT - Chi nhánh Công ty CP Thủy điện Thác Bà: Xử lý thành công sự cố máy biến áp 10.000 kVA – 22/6,3kV Công ty CP Xi măng Yên Bình

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình (Yên Bái) về việc xử lý sự cố MBA 10.000 kVA – 22/6,3kV, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã giao Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật lập phương án và tổ chức đội công tác đến hiện trường khắc phục sự cố cho đơn vị bạn. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 04 đến 09/7/2013), đội công tác đã khẩn trương tiến hành hàng loạt các công việc liên quan như kiểm tra tình trạng bên ngoài, thí nghiệm MBA, thí nghiệm dầu cách điện, lọc dầu, xử lý đầu cốt, sứ cao áp bị nổ, xử lý chảy dầu….

Ngày 09/7/2013, MBA 10.000 kVA – 22/6,3kV đã được Công ty CP Xi măng Yên Bình đưa vào vận hành an toàn, các thông số kỹ thuật đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, tiếp tục cấp điện ổn định cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy. Kết quả sửa chữa MBA đã được chủ đầu tư đánh giá cao.

(Ảnh: Công nhân TTDVKT đang sửa chữa MBA 10.000 kVA – 22/6,3kV)

Việc xử lý thành công sự cố MBA 10.000 kVA – 22/6,3kV của Công ty CP Xi măng Yên Bình một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn và tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật. Đồng thời khẳng định được uy tín, tính chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của  khách hàng theo đúng phương châm TTDVKT đang quyết tâm xây dựng, đó là luôn đảm bảo “An toàn - Tiến độ - Chất lượng”.

  • 12/09/2013 04:22
  • TTDVKT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét