Công tác đào tạo quản lý vận hành nhà máy thủy điện

     Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đang sở hữu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỹ luật tốt, tâm huyết với nghề và được đào tạo chính quy, rèn luyện kỹ thuât. Cùng với thời gian, CBCNV Trung Tân DVKT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà không những nắm bắt và làm chủ được công nghệ do mình quản lý mà đã giúp đào tạo nhân lực quản lý vận hành một số nhà máy Thủy điện về công tác đào tạo kỹ năng quản lý vận hành cũng như hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu khi Nhà máy mới đưa vào vận hành.

     Đến nay Trung Tâm dịch vụ kỹ thuật của Công ty Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã đào tạo công tác quản lý vận hành cho rất nhiều các nhà máy thủy điện đã  và đang thực hiện các dự án sau.

 

STT

Từ năm

Đến năm

Công ty/dự án

 1.  

2010

2011

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, cung cấp chuyên gia vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Thái An – Hà Giang (82MW)

 1.  

2011

2012

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, nhân viên sửa chữa Nhà máy thuỷ điện Sông Chảy 5 – Hà Giang (16MW).

 1.  

2012

2012

Dự án Hướng dẫn thực tập tại Nhà máy thủy điện Thác Bà cho 26 học viên Trường cao đẳng nghề điện.

 1.  

2012

2013

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, nhân viên sửa chữa, cung cấp chuyên gia vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thuỷ điện Văn Chấn – Yên Bái (57MW).

 1.  

2012

2013

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, cung cấp chuyên gia vận hành và biên soạn hiệu chỉnh hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thuỷ điện Sông Miện – Hà Giang (6MW).

 1.  

2012

2013

Dự án Cung cấp chuyên gia quản lý và chuyên gia vận hành Nhà máy thuỷ điện Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh (3MW).

 1.  

2012

2013

Dự án Đào tạo kỹ sư và công nhân vận hành Nhà máy thuỷ điện Nậm Công 3 - Sơn La (8MW).

 1.  

2013

2014

Dự án Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận hành sửa chữa và thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị nhà máy thuỷ điện cho cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng nghề điện

 1.  

2013

2014

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bạc, hiệu chỉnh hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thuỷ điện Sông Bạc – Hà Giang (42MW).

 1.  

2014

2014

Dự án trung tu 2 tổ máy, biên soạn 630 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra nhân viên vận hành, sửa chữa nhà máy thuỷ điện Tà Thàng – Lào  Cai (60MW)

 1.  

2015

2015

Dự án Đào tạo trưởng ca vận hành Nhà máy thủy điện Bắc Mê – Hà Giang 45MW

 1.  

2015

2015

Dự án Cung cấp chuyên gia chỉ huy đóng điện, đào tạo thực tế nhân lực quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2 - Sơn La (8MW)

 1.  

2015

2015

Dự án Đào tạo nâng cao kiến thức nhân viên vận hành nhà máy thuỷ điện Nậm Na 2, hiệu chỉnh hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thuỷ điện Nậm Na 2 – Lai Châu (66MW).

 1.  

2015

2016

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Cốc San – Lào Cai (30MW).

 1.  

2015

2016

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Suối Chăn 2– Lào Cai (16MW).

 1.  

2015

2016

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Bắc Mê – Hà Giang (45MW)

 1.  

2016

2016

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Đạ Dâng  – Lâm Đồng 14MW

 1.  

2015

2016

Dự án Đào tạo nhân viên vận hành, biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Na 3 – Lai Châu (84MW).

 1.  

2016

2017

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Trung Thu – Điện Biên (30MW).

 1.  

2016

2017

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1 – Cao Bằng (30MW).

 1.  

2016

2017

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Núa  – Điện Biên (10,8MW).

 1.  

2016

2017

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3 – Cao Bằng (46MW).

 1.  

2017

2018

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3A – Cao Bằng (8MW).

 1.  

2017

2018

 

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Củn 1– Lào Cai (40MW).

 1.  

2017

2018

 

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 1– Lào Cai (30MW).

 1.  

2017

2018

 

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Xây Nọi 2– Lào Cai (16MW).

 1.  

2017

2018

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Na 1– Lai Châu (30MW).

 1.  

2017

2018

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Ban 1– Lai Châu (8MW).

 1.  

2017

2018

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Trạm Tấu– Yên Bái (30MW).

 1.  

2018

2019

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B– Lào Cai (5.2MW).

 1.  

2019

2020

( Đang t/h)

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Suối Chăn 1– Lào Cai (30MW).

 1.  

2019

2020

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Băc Cuông – Lào Cai (8MW).

 1.  

2019

2020

( Đang t/h)

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Lúc – Lào Cai (24MW).

 1.  

2019

2020

( Đang t/h)

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Sông Chảy 3  – Hà Giang (16MW).

 1.  

2020

2021

( Đang t/h)

Dự án Đào tạo nhân viên quản lý vận hành và biên soạn hệ thống quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Mường Bang – Sơn La (16MW).

 

     Nắm vững và hiểu rõ các Thông tư  của Bộ Công Thương liên quan đến công tác vận hành.

     Hiểu rõ đặc điểm kỹ thuật và nguyên lý vận hành của từng thiết bị, hệ thống thiết bị công nghệ. Nắm vững các quy trình vận hành, thao tác thiết bị của  từng nhà máy.

     Để tiếp quản, vận hành nhà máy thủy điện sau khi công trình hoàn thành là một bước chuẩn bị hết sức cần thiết, quan trọng và phải chuẩn bị trước khi nhà máy đi vào vận hành.

     Nhà máy muốn vận hành hành an toàn liên tục và hiệu quả kinh tế cao thì đội ngũ nhân lực quản lý vận hành phải có kinh nghiệm, thành thạo vận hành và xử lý sự cố thiết bị trong dây truyền sản xuất theo đúng quy trình, quy phạm và những quy định của nghành điện, bộ công thương ban hành.

     Nhân lực quản lý vận hành trong nhà máy phải được tuyển dụng đúng nghành nghề, phải được đào tạo các chức danh vận hành đúng theo yêu cầu của dây truyền sản xuất của nhà máy mình quản lý.

     Xác định công tác quản lý vận nhà máy là những người được chèo lái con thuyền đi đúng hướng ra khơi trở về đầy áp cá.

     Đối với một nhà máy điện công tác quản lý vận hành các dây truyền thiết bị luôn được đặt lên hàng đầu, để vận hành nhà máy một cách an toàn hiệu quả và kinh tế.

     Trung tâm DVKT chúng tôi với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, nhiệt tình, chu đáo và luôn luôn đáp ứng kịp thời làm vừa lòng các đối tác.

     Đội ngũ chuyên gia hướng dẫn quản lý vận hành các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ phù hợp với dây truyền công nghệ.

     Cùng với những đổi mới, trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Để Trung tâm ngày một lớn mạnh hơn, phục vụ tốt hơn, gặt hái được nhiều thắng lợi hơn,vươn cao vươn xa hơn nữa.

 Một trong những đơn vị đã được Trung Tâm thực hiện đào tạo.

     Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng PDCI là chủ đầu tư công trình. Nhà máy thủy điện Suối Chăn 1

     Trong thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 Trung Tâm dịch vụ kỹ thuật đã đào tạo nhân viên quản lý vận hành chuyển giao công nghệ cho Nhà máy thủy điện Suối Chăn 1. Văn Bàn Lào Cai.

     Công trình thủy điện Suối Chăn 1 nằm trên Suối Chăn 1, thuộc địa phận xã Làng Giàng và Nậm Dạng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai, công trình thuỷ điện Suối Chăn 1 được xây dựng với nhiệm vụ khai thác dòng chảy trên Suối Chăn, kết hợp dâng đập và tận dụng cột nước địa hình để phát điện. Nhiệm vụ chủ yếu của công trình là phát điện với công suất 27.0MW và điện lượng trung bình hàng năm Eo = 101,96.106 KWh. Để chuẩn bị lực lượng cho vận hành, ngay từ những ngày đầu tháng 4/2019, chúng tôi đã giúp Chủ đầu tư đã tuyển dụng nhân sự vận hành.

     Sau khi các ứng viên trúng tuyển được cử tham gia khóa đào tạo quản lý vận hành tại Trung Tâm DVKT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đào tạo. Tại đây các học viên được học tập về lý thuyết, hệ thống điện và điều độ hệ thống điện, nguyên lý hoạt động của các hệ thống dây truyền thiết bị công nghệ của Nhà máy thủy điện Suối Chăn 1, bảo vệ rơ le, xử lý sự cố hệ thống các thiết bị…

     Trong thời gian đào tạo tại Trung Tâm của chúng tôi học viên được đào tạo cho cac chức danh vận hành Nhà máy thủy điện Suối Chăn 1 đã được truyền đạt những kiến thức về vận hành hệ thống dây truyền công nghệ thiết bị điện của Nhà máy Suôi Chăn 1, thị trường điện tại Việt Nam bao gồm các quy trình điều độ, quy trình thao tác, quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện, quy trình lập phương thức vận hành, tính toán bảo vệ rơ le và tự động hóa, thủ tục đấu nối, đóng điện nghiệm thu công trình mới…

     Các chuyên gia của Trung Tâm chúng tôi đã truyền đạt các kiến thức kỹ năng vận hành nhà máy điện.

     Thực hiện được các thao tác đúng với quy trình vận hành thiết bị.

     Ghi chép nhật ký vận hành, các biểu mẫu, sổ sách vận hành,….

     Thao tác vận hành tổ máy và các thiết bị khác của Nhà máy ở mức độ cho phép.

     Thực hiện được các thao tác theo điều độ điện tử. Hiểu và sử dụng thành thạo toàn bộ phần mềm điều độ điện tử trong công tác vận hành bình thường cũng như sự cố.

     Hiểu và thực hiện thành thục phần mềm quản lý số liệu đo đếm, phần mềm liên quan đến công tác thị trường điện.

     Tham gia diễn tập sự cố, diễn tập thao tác, diễn tập khởi động đen..v..v…theo đúng các Thông tư liên quan đến công tác vận hành.

     Trong công tác đào tạo quản lý vận hành được các chủ đầu tư đánh giá rất cao mặc dù là được thực hiện tại Thác Bà hay tại công trường, chúng tôi vẫn luôn thực hiện tốt.

 • 31/10/2020 09:52
 • Vũ Quốc Khánh