Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII( Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 13 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII ( Nhiệm kỳ 2020- 2025)

        Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 150-KH/ĐU ngày 14/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; ngày 13 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2020-2025).

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

          Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng ủy Khối đã tới dự và chỉ đạo Đại hội

          Đoàn Chủ tịch đã thông qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XVII trình Đại hội. Báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy Khối, sự giúp đỡ của các ban ngành địa phương. Đảng bộ Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà lần thứ XVII đề ra như: Sản lượng điện trung bình hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra, mức thu nhập bình quân đầu người đều tăng, công ăn việc làm của người lao động được đảm bảo và duy trì; công tác chăm lo đời sống sức khoẻ, tinh thần của người lao động luôn được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy chính quyền và các đoàn thể, công tác quốc phòng - an ninh, công tác văn hoá xã hội, công tác dân vận đều được củng cố và phát triển. Việc tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo có hiệu quả trong toàn Đảng bộ và người lao động. Đảng bộ liên tục nhiều năm liền được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

          Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH khoá XVII, thông qua các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

          Đại hội cũng được nghe đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đánh giá cao về kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đã định hướng một số vấn đề để Đảng bộ Công ty nghiên cứu thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đồng chí tin tưởng với kết quả đạt được từ Đại hội này sẽ là tiền đề cho Đảng bộ Công ty tiếp tục phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

        Đại hội đã lựa chọn được 09 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn vào BCH Đảng bộ khoá XVIII.

        Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ Nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí Thư Đảng ủy khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XVIII

 

Anh: Đ/c Nguyễn Phúc Khánh tặng hoa cho các đồng chí trúng cử BCH khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2020-2025)

          Đại hội lựa chọn được 03 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu được phân bổ.

          Anh: Đ/c Nguyễn Phúc Khánh tặng hoa cho các đồng chí đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

        Đại hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về các mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ thực hiện đến năm 2025 như: Doanh thu trung bình toàn khóa tăng từ 2% trở lên so với trung bình khóa trước; tích cực sản xuất, tìm thêm việc làm đưa thu nhập bình quân đạt từ 18 triệu đồng/ người/tháng trở lên; phấn đấu số chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm là 100%; quyết tâm trong khoá kết nạp từ 05 đến 08 quần chúng tích cực vào Đảng…….

        Đại hội diễn ra trong một ngày, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện thác Bà lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2020-2025 ) đã thành công tốt đẹp./.

  • 13/05/2020 03:55
  • Phùng Đình Ái

Các Tin khác