Chuyển đối số tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) trong lĩnh vực dự báo thủy văn và quản lý an toàn đập

….Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo Công ty tiến tới xây dựng mô hình nhà máy thủy điện thông minh. Trong những năm vừa qua Công ty đã ứng dụng nhiều các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số vào công tác dự báo thủy văn và đảm bảo an toàn đập hồ thủy điện Thác Bà.

     Công trình thủy điện Thác Bà thuộc địa bàn huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái có đập chính nằm trên dòng sông Chảy. Đập dâng chính là đập đất đá hỗn hợp chiều cao 48m, cùng với 18 đập phụ hình thành hồ chứa thủy điện Thác Bà nằm trong địa phận 2 huyện thuộc tỉnh Yên Bái là huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Tổng diện tích mặt hồ là 235 km2, dung tích toàn bộ là 2,94 tỷ m3, là một trong số ít hồ có dung tích lớn của Việt Nam.

     Trong những năm qua công tác dự báo thủy văn, vận hành tối ưu hồ chứa, cũng như đảm bảo an toàn đập luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao.

     Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo Công ty tiến tới xây dựng mô hình nhà máy thủy điện thông minh. Trong những năm vừa qua Công ty đã ứng dụng nhiều các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số vào công tác dự báo thủy văn và đảm bảo an toàn đập hồ thủy điện Thác Bà. Nổi bật đó là 2 ứng dụng: Tổng hợp dữ liệu các trạm đo mưa trên lưu vực sông Chảy và hệ thống quan trắc đập tự động.

      Để thuận tiện cho việc theo dõi, thu thập, lưu trữ cũng như khai thác số liệu đo mưa tại các trạm đo mưa tự động sử dụng công nghệ vrain trên lưu vực hồ chứa thủy điện Thác Bà phục vụ vận hành công trình, tuân thủ các quy định của Pháp luật, vận hành tối ưu hồ chứa Công ty đã cho xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu các trạm đo mưa trên lưu vực. các thông số về lượng mưa trong ngày tại các trạm đo mưa giúp nhân viên Vận hành, Thị trường điện có thể quan sát, dự báo được lưu lượng nước về hồ trong ngày tới, tuần tới.

Hình ảnh lưu lượng mưa được tổng hợp trên phần mềm

     Để có số liệu quan trắc thấm qua thân đập chính, quan trắc độ mở khe nối biến dạng, giảm nhân lực, hạn chế sai số, lưu trữ và truy suất chuỗi số liệu theo thời gian thực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá sự biến động của mỗi thông số, giải pháp hệ thống quan trắc đập tự động đã được Công ty triển khai và áp dụng thành công. Ứng dụng giúp ích lớn cho công tác vận hành Đập thủy điện được theo dõi kỹ càng, sát sao, đảm bảo vận hành tin cậy.

Hình ảnh các thông số trên phần mềm

     Với tinh thần quyết tâm cao độ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi số, TBC đang từng bước đẩy mạnh quá trình CĐS trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước hướng đến xây dựng nhà máy thủy điện thông minh. Trong tương lai, TBC luôn mong muốn được kết nối và chia sẻ với các Đơn vị trong, ngoài ngành Điện, trên mọi phương diện để ngày càng hoàn thiện, phát triển đạt hiệu quả, bền vững hơn.

  • 31/05/2023 04:45
  • Nghiêm Thành Hoàng