Đảng ủy Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ra mắt và ký cam kết thi đua thực hiện chương trình 5S giai đoạn 2021-2023

Đảng ủy Công ty tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn - Đẹp hơn - Năng suất cao hơn”

     Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; Kế hoạch số 69-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty, ngày 27/11/2021, Đảng ủy Công ty tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn - Đẹp hơn - Năng suất cao hơn”.

     Đến dự Hội nghị ra mắt có các đồng chí đại diện cho Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí ủy viên các chi ủy trực thuộc Đảng bộ Công ty và các đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Ảnh: Các đại biểu tới dự buổi lễ

     Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quyền Bí thư Đảng ủy Công ty đã có bài phát biểu nêu lên quá trình đã và đang thực hiện chương trình 5S tại Công ty đó là: “ Từ năm 2016 Công ty đã triển khai thực hiện Chương trình 5S với mục tiêu đưa Thác Bà tiến tới là doanh nghiệp hiện đại, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến và NLĐ trở nên có kỷ luật hơn. Qua 5 năm triển khai áp dụng hệ thống 5S tại Đảng bộ đã mang lại sự thay đổi tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động, năng lực sửa chữa, vận hành thiết bị, đảm bảo môi trường làm việc sanh - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp cận dần với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0.

     “5S là một phương pháp rất hiệu quả để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao năng suất lao động, lại không đòi hỏi nhiều về chi phí, phù hợp với thực tiễn của Công ty. Để triển khai thực hiện 5S, Đảng ủy luôn chỉ đạo Ban chỉ đạo 5S lập kế hoạch, chương trình hành động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và NLĐ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tác dụng của phương pháp 5S từ đó tạo sự đồng thuận, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong triển khai thực hiện”.

     Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại như: Còn một số NLĐ chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của việc áp dụng 5S, chưa tự giác trong thực hiện nhiệm vụ và còn có vị trí thiếu nhãn trực quan để chỉ dẫn vị trí để và cũng là để nhắc nhở NLĐ có ý thức tuân thủ; Một số nhãn mác chưa thống nhất màu sắc; một số vị trí tài liệu sắp xếp chưa thật khoa học đảm bảo dễ tìm thấy, dễ truy cập sử dụng, chưa đảm bảo mỹ quan ...

      Vì vậy, với việc lựa chọn giới thiệu triển khai thực hiện mô hình " thi đua thực hiện chương trình “5S” trong giai đoạn 2021-2023 để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn - Đẹp hơn - Năng suất cao hơn an toàn- tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh" là rất cần thiết và phù hợp với mục tiêu chiến lược của Công ty.

     Qua việc triển khai thực hiện mô hình thi đua này sẽ góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; qua đây phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty thi đua nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm và an toàn lao động góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

      Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

     Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đơn vị ký cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình 5S, tuân thủ các quy trình sản xuất; đảm bảo ATVSLĐ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sự cố.

     Thường xuyên phát động thực hiện 5S tại nơi làm việc theo quy định như: Sàng lọc, sắp xếp tài liệu, sắp xếp các trang thiết bị và vật dụng thu gom các trang thiết bị, đồ dùng, vật tư không sử dụng; Công tác vệ sinh phòng làm việc, các vật dụng trong phòng và khu vực làm việc chung của các đơn vị ...

     Tổ chức các hoạt động thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  Thường xuyên nâng cao kiến thức về kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh

     Qua thực hiện tốt mô hình này, việc áp dụng hệ thống 5S tại Đảng bộ không chỉ góp phần xây dựng tác phong công nghiệp cho cán bộ, đảng viên và NLĐ đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới đặc biệt sự thay đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 mà còn bảo đảm cho các đơn vị sản xuất an toàn thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong tình hình mới là vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch Covid hiệu quả.

     Để thực hiện mô hình “5S” hiệu quả hơn, Đảng ủy Công ty đã đăng ký thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S” để đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn” giai đoạn 2021- 2023 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong đó xác định: 100% các chi bộ và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện 5S đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty; 100% cán bộ, đảng viên và người lao động đăng ký thực hiện phong trào thi đua 5S; hằng năm 100% đơn vị được đánh giá thực hành tốt 5S; 100% người lao động không bị trừ điểm KPLs về thực hành 5S…

     Trước sự chứng kiến của các đồng chí đại diện cho Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, các chi bộ và đoàn thể trong Công ty đẫ ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S”.

Ảnh: Các chi bộ, đoàn thể trong Công ty ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua thực hiện chương trình “5S”

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối thăm quan gian trưng bày các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân và người lao động Công ty trong học tập và làm theo lời Bác

  • 03/12/2021 05:01
  • Phùng Đình Ái