Phương pháp kiểm tra độ thăng bằng, nghiêng trục của tổ máy phát điện trong quá trình vận hành, sửa chữa.

1. Đặt vấn đề

         Trong quá trình hoạt động, để có thể kiểm tra độ thăng bằng của mặt gương ổ đỡ, độ nghiêng trục tổ máy nếu có thay đổi là việc rất khó khăn, đặc biệt sau khi cân bằng tải trọng hoặc sửa chữa thay thế các tấm secsment, bulông chỏm cầu. Nếu độ thăng bằng mặt gương vượt quá mức cho phép (0.02-0.03mm/m), trục sẽ bị nghiêng, ảnh hưởng xấu đến khả năng hoạt động của tổ máy.

Tâm trục bị nghiêng do mặt gương mất thăng bằng

Quá trình sửa chữa, thay thế các tấm sécment không đồng phẳng

làm mặt gương phía trên mất thăng bằng

Kiểm tra độ thăng bằng của mặt gương bằng Livo

trong quá trình lắp mới- đại tu rút lõi Rotor.

Nếu tổ máy đang trong giai đoạn lắp mới, hoặc đại tu tháo rút lõi Rotor (chưa lắp giá treo mặt gương) thì có thể dùng livo đặt trực tiếp lên mặt gương để kiểm tra độ thăng bằng rồi chỉnh bằng bulong chỏm cầu, sau khi mặt gương đạt trạng thái thăng bằng sẽ lắp giá treo bên trên.

Đối với những tổ máy đang hoạt động hoặc sửa chữa nhưng không tháo giá treo, vị trí không gian đặt livo để kiểm tra sẽ không còn nữa. Biện pháp kích máy lên, hạ xuống kiểm tra độ đảo chênh lệch thường không chính xác vì lực nâng các cụm phanh kích không hoàn toàn đều nhau (khi kích tổ máy sẽ không ở trạng thái thăng bằng được)

2. Phương pháp kiểm tra độ nghiêng trục bằng dây dọi.

Để giải quyết được bài toán trên. Một trong những phương pháp khả thi là có thể kiểm tra độ nghiêng trục của tổ máy bằng dây dọi. Cụ thể:

  • Sử dụng 04 dây dọi tại 4 góc vuông góc nhau –X+X và –Y+Y.
  • Dùng Panme đo khoảng cách từ trục đến các dây dọi tại 2 mặt phẳng khác nhau (khoảng cách giữa 2 mặt phẳng càng xa nhau càng chính xác).
  • Từ các giá trị đo được sẽ tính ra độ nghiêng trục theo 2 phương X, Y trên 1m chiều dài trục. Tổng hợp 2 phương này sẽ được giá trị, hướng nghiêng chính của tổ máy.
  • Căn cứ vào giá trị, hướng nghiêng để chỉnh bulông chỏm cầu điều chỉnh mặt gương về trạng thái thăng bằng.

Kiểm tra độ nghiêng trục bằng dây dọi

3. Khả năng ứng dụng.

Phương pháp có khả năng ứng dụng cao, đem lại kết quả chính xác. Đặc biệt trong quá trình cân bằng tải trọng ổ đỡ, thay thế các tấm séc ment, sửa chữa bulông chỏm cầu, đĩa đàn hồi...làm thay đổi sự thăng bằng của mặt gương ô đỡ.

  • 17/01/2019 08:09
  • Quách Quang Tuấn