Thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến đồng ý việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tổng công ty này sẽ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Theo đó, công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở tổ chức lại 4 công ty truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được đánh giá là một trong những công tác quan trọng trong tiến trình đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp của EVN, đồng thời là một nhiệm vụ trong lộ trình thực hiện thị trường điện của Việt Nam.

  • 29/09/2008 12:00
  • Theo: www.vneconomy.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét