Thông báo mời gói thầu: Tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ đường dây 110kV- Nhà máy thủy điện Thác Bà

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ đường dây 110kV- Nhà máy thủy điện Thác Bà

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn

- Giá gói thầu: 1.546.809.528 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ đường dây 110kV- Nhà máy thủy điện Thác Bà

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Thay mới hệ thống rơ - le bảo vệ đường dây 110kV - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Số thông báo: IB2400161390

- Thời điểm đăng tải: Ngày 28 tháng 06 năm 2024.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 07 năm 2024.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 28/06/2024 04:01