Thông báo mời gói thầu: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước.

- Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn.

- Giá gói thầu: 1.650.000.000 VNĐ

- Dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT: 1.204.507.414 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Số thông báo: IB2400155333

- Thời điểm đăng tải: Ngày 06 tháng 06 năm 2024.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 06/06/2024 09:43