Thông báo mời gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Thủy điện Thác Bà

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà (sau đây gọi là “Bên mời thầu”) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu và kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự đấu thầu cạnh tranh cho gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

- Số thông báo: IB2400128251

- Loại gói thầu: Tư vấn.

- Giá gói thầu: 660.000.000VND.

- Dự toán gói thầu: 628.262.514VND.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

2. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn,

8. Thời điểm đóng, mở thầu: 14 giờ 30 ngày 20/06/2024.

10. Thời gian có hiệu lực của HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116, Fax: 0216-3884167.

  • 31/05/2024 03:47