Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thực hiện tốt nhiệm vụ xả nước phục vụ vụ Đông xuân 2022-2023

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thực hiện tốt nhiệm vụ xả nước phục vụ vụ Đông xuân 2022-2023

     Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 8073/TB-BNN-TCTL thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 2 đợt với tổng cộng 12 ngày.

      - Đợt 1: từ 0h00’ ngày 06/01/2023 đến 24h00’ ngày 09/01/2023, (4 ngày);

      - Đợt 2: từ 0h00’ ngày 01/02/2023 đến 24h00’ ngày 08/02/2023, (8 ngày);

     Ngày 15 tháng 2, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia ban hành Công văn số 532/ĐĐQG-TTĐ về việc vận hành xả nước các hồ chứa thủy điện cấp nước bổ sung cho hạ du, hỗ trợ thành phố Hà Nội lấy đủ nước phục vụ gieo cấy vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 từ 0h00’ ngày 16/02/2023 đến 24h00’ ngày 20/02/2023, (5 ngày);

     Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tiến hành rà soát, đánh giá, lập kế hoạch và tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa 3 tổ máy phát điện để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục trong thời gian tiến hành xả nước phục vụ đổ ải. Trong thời gian diễn ra 3 đợt xả nước: các đơn vị trong Công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thực hiện điều tiết nước hồ và đảm bảo các tổ máy vận hành theo đúng phương thức đề ra vừa đáp ứng nhu cầu lấy nước cho hạ du vừa tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2023. Nhờ đó, Công ty Thủy điện Thác Bà đã tiến hành xả nước trong 3 đợt với trên 803 triệu m3 nước về hạ du, cụ thể: đợt 1 từ ngày 3/01 đến ngày 9/01 với 209 triệu m3; đợt 2 từ ngày 29/01 đến 08/02 với 412 triệu m3; đợt 3 từ ngày 16/02 đến 20/02 với 182 triệu m3.

     Kết thúc 3 đợt xả nước, Công ty đã phát hơn 59 triệu kWh hoàn thành kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh duy tu sửa chữa tổ máy nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian đổ ải:

  • 25/02/2023 11:50
  • Đặng Khánh Linh