THÔNG BÁO

Về việc: Thông tin sai sự thật

Ngày 26/11/2011, Báo điện tử “Diễn đàn kinh tế Việt Nam” có tên miền là vef.vn đã đăng bài: “Công ty niêm yết lũ lượt tính chuyện bỏ sàn” của tác giả Ngọc Thảo, sau đó nhiều báo khác đã đăng lại bài này. Trong bài báo trên tác giả đã đưa thông tin sai sự thật là: “Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà-Mã chứng khoán TBC-xin tự nguyện hủy niêm yết”.

          Nhân thấy thông tin này làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, đến quyền lợi của các cổ đông, nhà đầu tư và uy tín của Công ty, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà khẳng định: Thông tin nêu trên là hoàn toàn sai sự thật!          Công ty yêu cầu Báo điện tử “Diễn đàn kinh tế Việt Nam (vef.vn) và các báo khác cho rút bài “Công ty niêm yết lũ lượt tính chuyện bỏ sàn” của tác giả Ngọc Thảo xuống và có trách nhiệm đính chính thông tin trước công chúng.

Ngày 05/12/2011 Công ty đã có văn bản số 1541/TĐTB-CBTT gửi UB Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đề nghị thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cổ đông của Công ty và nhà đầu tư được biết.

  • 06/12/2011 08:41
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét