Thông báo

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h 00 đến 11h 30 ngày 27 tháng 4 năm 2015.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2015 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2014.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

   1.     Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2.     Thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT-TGĐ;

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

6. Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2014 và phê duyệt kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT, BKS năm 2015;

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015;

9. Thông qua điều lệ công ty;

10. Bầu bổ sung thanh viên HĐQT, BKS;

   11. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

 

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

( Xem tệp đính kèm)

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 3884116                  Fax: 029 3884167

Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, Mobile: 0986312986

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà năm 2015./.

  • 13/04/2015 04:09
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét